Innovatieonderzoek

In Nederland is in 2014 een onderzoek gestart naar Participatie in werk en opleiding bij mensen met een vroege psychose. Het onderzoek wordt in combinatie met een implementatieproject uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos en loopt door tot medio 2018. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt het onderzoek met subsidie. De doelen van het project zijn:

  1. Implementeren van de interventies IPS (inclusief CORAL) en Cognitieve Remediatie Training (CRT) in teams voor vroege psychose;
  2. In een randomized controlled trail (RCT) onderzoeken wat het effect is van CRT voor het versterken van de arbeidscompetentie bij het inzetten van IPS (inclusief CORAL), op het aantal uren gewerkt in reguliere arbeid of opleiding, bij mensen met een vroege psychose.

Zestien gespecialiseerde behandelteams (Vroege Interventie Psychose teams) verspreid over 10 ggz-instellingen hebben de interventies geïmplementeerd. In dit project wordt IPS voor het eerst uitgewerkt naar modeltrouw van IPS voor onderwijs. Deze uitwerking is geïntegreerd in de bestaande IPS-modelgetrouwheidsschaal voor begeleiding naar werk. Een internationale expertgroep maakt hiervan gebruik en werkt verder aan een modelgetrouwheidsmaat van IPS voor Onderwijs.

Praktijk

De IPS-trajectbegeleider werkt met scholen en opleidingsinstellingen samen om plaatsing mogelijk te maken en vol te houden. De ondersteuning is afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en de context. Die is anders voor een mbo-leerling die uit zijn stage dreigt te vallen dan voor een student aan het hbo of wo. Ondersteuning kan bestaan uit het leren van studievaardigheden, planning, examenvoorbereiding, contact met leraren, schooldecanen of mentoren of uit studieadvies. In deze IPS-variant is het betrekken van familieleden (ouders) van bijzonder belang bij de ondersteuning, omdat veel jongeren nog bij hun ouders wonen. De Nederlandse praktijk boekt goede resultaten.