De maatschappelijke business case voor IPS

Er zijn aanwijzingen dat de maatschappelijke baten van IPS de benodigde investering, op termijn, rendabel kan maken. Daarbij moet goed voor ogen worden gehouden dat zowel de kosten als de baten sectoroverschrijdend zijn en over die verschillende sectoren moeten worden gedeeld.

In Nederland zijn onlangs twee rapporten verschenen waarin een maatschappelijke business case is opgenomen. In het ene worden twee voorbeeldprojecten van IPS (bij Arkin, VIP Amsterdam en bij GGz Noord-Holland-Noord) als maatschappelijke business case onderzocht. Lees meer in het kader van het effectiviteitsonderzoek naar IPS. Het andere onderzoek is verricht in opdracht van de gemeente Nijmegen.

Gemeente Nijmegen

Een andere business case werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Sinzer in opdracht van de gemeente Nijmegen. Onderzocht werden de effecten van het aanbieden van IPS aan volwassenen met een ernstige psychische aandoening. Er werd ook gekeken naar aangepaste trajecten die leiden tot andere vormen van zinvolle dagbesteding (zoals vrijwilligerswerk). Deze zouden in de toekomst verder kunnen worden uitgewerkt volgens de principes van IPS. Bij het onderzoek werden ook de zorgketenpartners betrokken. Volgens de business case is de verwachting dat iedere geïnvesteerde euro potentieel resulteert in een rendement van 1, 24 euro. De besparingen komen ten goede van alle stakeholders; gemeente, UWV en zorgverzekeraar.